Dokument bez tytułu

Pakiet artykułów reklamowych
do zamówień w IV kwartale 2015 - akutualizacja

Pakiet artykułów reklamowych

Na artykuły reklamowe z pakietu dealer może przeznaczyć 0,25% wartości sprzedaży, nie więcej niż 1.000 zł netto w kwartale. Niewykorzystana pula nie przechodzi na kolejny okres.

Dokument bez tytułu
Musli